Kazik Staszewski ur. 1963
Sejm

kazikpZ kamienną twarzą siedzę przy stole
Przy nim ludzie, których mniej trochę
wolę
To stało się tak nagle jakby dziełem
przypadku
Kto z nas? Może Pan, Panie Waldku?
Tak panie Waldku, Pan się nie boi
Dwie trzecie Sejmu za Panem stoi
Panie Waldku, Pan się nie boi
Cały naród murem za Panem stoi
Słońce pada oknem na nasze głowy
W ten poranek piękny czerwcowy
Za ścianą, słyszę, kłócą się frakcje
W tym roku chyba nici z wakacji

Lewy czerwcowy, 1998

Autor „Lewego czerwcowego” jest muzykiem, poetą, wokalistą oraz wybitną osobowością polskiej sceny muzycznej, założycielem zespołu Poland (1979) oraz Kult (1982), z którym występuje do dziś. Od 1991 roku nagrywał płyty również jako Kazik na Żywo oraz Kazik. Ma w swoim dorobku ponad 20 albumów, występował gościnnie na płytach innych muzyków. Kazik Staszewski jest synem Stanisława Staszewskiego, którego utwory w nowych aranżacjach wydał na płytach „Tata Kazika” oraz „Tata Kazika 2”. Tekst piosenki nawiązuje do wydarzeń z wiosny 1992 roku, kiedy w Sejmie wynikła tzw. „sprawa teczek”. Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, forsował ujawnienie i odsunięcie od pełnienia funkcji publicznych byłych agentów komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Obawiano się, że oficjalne ujawnienie pewnych powiązań skompromitowałoby wielu posłów i ministrów. Aby do tego nie dopuścić, nocą 4 czerwca 1992 roku sojusz ugrupowań, których działacze czuli się zagrożeni lustracją, przegłosował w Sejmie natychmiastowe odwołanie premiera Olszewskiego. W tej „niejawnej naradzie” w celu natychmiastowego osadzenia nowego premiera brali udział m.in.: prezydent Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki (UD), Leszek Moczulski (KPN), Donald Tusk (KLD), Stefan Niesiołowski (ZChN), Gabriel Janowski (PL) oraz Mieczysław Wachowski z Kancelarii Prezydenta. Prezes PSL Waldemar Pawlak został tymczasowym premierem. Ponieważ nie udało mu się jednak sformować rządu, ustąpił po 33 dniach. Na posadzie premiera zastąpiła go Hanna Suchocka z Unii Demokratycznej. Duże poruszenie wywołał wyemitowany 27 lutego 1994 roku film dokumentalny Jacka Kurskiego „Nocna zmiana”, w którym zostały pokazane nagrane kamerą VHS fragmenty narady u Lecha Wałęsy, poprzedzającej odwołanie Jana Olszewskiego. Kurski był także współautorem książki „Lewy czerwcowy”, naświetlającej historię odwołania Olszewskiego z punktu widzenia jego sympatyków. Kazik Staszewski zobaczył film w roku 1998 i poczuł się zbulwersowany sposobem, w jaki politycy rozmawiają o Polsce. „Jakby zastanawiali się, co zrobić z pizzą, którą przywieziono przed chwilą – powiedział artysta” („Brum” 1998, nr 4). Kazik Staszewski jest autorem wielu tekstów dotyczących wydarzeń politycznych i społecznych. W wywiadzie po otrzymaniu Paszportu „Polityki” tak mówił o swojej twórczości „zaangażowanej”: „Zwykle staram się kierować krytyczną refleksją, raczej rozumem niż emocją, co oczywiście nie wyklucza roli impulsu. Mam w dorobku piosenki o polityce, które tak właśnie powstały. Kiedyś pod restauracją »Samson« na Nowym Mieście usłyszałem rozmowę dwóch gości, trochę pijanych, z których jeden głośno wyrażał pretensję do Lecha Wałęsy o niespełnioną obietnicę »stu milionów dla każdego«. Przyszedłem do domu i napisałem później bardzo popularną piosenkę »Wałęsa oddaj moje sto milionów«”. Jednocześnie artysta ma pełną świadomość, że teksty dotyczące konkretnych wydarzeń politycznych mogą dość łatwo stać się nieczytelne, szczególnie dla młodych odbiorców. „To prawda – niektóre moje piosenki szybko się starzeją. Nic na to nie poradzę” – mówi Staszewski w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. Waldemar Pawlak to dwukrotny premier Polski w roku 1992 (nie stworzył rządu) i w latach 1993–1995, polityk PSL i poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 roku. W roku 2005 roku został ponownie wybrany na prezesa i przewodniczącego klubu parlamentarnego PSL.

Sejm. Od końca XIV wieku Warszawa była miejscem zgromadzeń szlachty mazowieckiej. W połowie XV wieku przekształciły się one w zjazd ziemski typu zgromadzenia stanowego, czyli jednoizbowy sejm mazowiecki. W 1529 roku zebrał się ostatni sejm mazowiecki, następne zebrania szlachty miały charakter sejmików ziemskich (obrady w kościele św. Marcina). W roku 1529 Zygmunt I Stary po raz pierwszy zwołał do Warszawy sejm walny Królestwa Polskiego. W latach 1563–1564 odbył się drugi sejm egzekucyjny. W roku 1569 Warszawa stała się siedzibą sejmu walnego, składającego się z Izby Poselskiej i Senatu wraz z królem, który obradował na Zamku Królewskim. Szczególną rolę odegrał Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, którego dziełem była Konstytucja 3 maja 1791 roku. Sejm został zniesiony z upadkiem państwa i odrodził się w Księstwie Warszawskim (1807–1813), a następnie w Królestwie Polskim, jako organ dwuizbowy (Izba Poselska i Senat). Po upadku powstania listopadowego sejm Królestwa Polskiego został zlikwidowany przez cara. Siedzibą sejmu od 1918 r. był Instytut Aleksandryjsko-Maryjski Wychowania Panien, zajmujący posesję na terenach dawnej posiadłości księcia Poniatowskiego. Sejm i Senat tworzyły Zgromadzenie Narodowe, które wybierało prezydenta Rzeczpospolitej. W wyniku przebudowy w latach 1925-1929 powstał gmach w formie półrotundy według projektu Kazimierza Skórewicza, dekorowany na elewacji fryzem z płaskorzeźbami Jana Szczepkowskiego. We wrześniu 1939 gmach częściowo spłonął. Po wojnie do stycznia 1947 r. funkcję tymczasową parlamentu spełniała Krajowa Rada Narodowa obradująca przy ulicy Nowogrodzkiej. W roku 1947 ukończono odbudowę i rozbudowę gmachu według projektu Bohdana Pniewskiego. Nadano mu częściowo zmienioną formę przestrzenną. W latach 1952–1985 dziewięciokrotnie odbywały się wybory do sejmu PRL liczącego 460 posłów, zawsze pochodzących z szeregów PZPR i jej sojuszników. W wyniku ustaleń Okrągłego Stołu i zmian w konstytucji PRL (kwiecień 1989) przywrócono drugą izbę polskiego parlamentu – stuosobowy senat. 27 października 1991 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory do obu izb. Sejm I kadencji zebrał się i ukonstytuował w Warszawie 25 listopada.

Katarzyna Bojarska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *